หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 มกราคม 2564 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจและขอบคุณทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (Medical Emergency Response Team : MERT) โรงพยาบาลพะเยา และทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงคำ ภายหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติการภาคสนาม เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ระลอกใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 4-18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ในการประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดพะเยา รอบที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและนายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นผู้รับมอบ
update : 2021-01-25
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only