หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำและหัวหน้ากลุ่มงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงคำ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาวและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง ตำบลแม่ลาว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขวิถีชีวิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้คุณภาพ มาตรฐาน จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้มงคลเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณสถานบริการสาธารณสุขที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมทุกแห่ง
update : 2021-02-08
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only