หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ซึ่งมาร่วมให้บริการประชาชน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และดูแลความปลอดภัยให้กับคณะฯ ประกอบด้วย ทีมหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลภูซาง,ทีมรปภ.คณะ จากกองร้อยตชด.326 เชียงคำ,ทหารในพื้นที่,ทีมหน่วยสนับสนุน จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตลอดจนถึงกศน.อำเภอเชียงคำ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคำได้ออกให้บริการประชาชน&ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยากำจัดเห็บ หมัด และให้คำแนะนำดูแลสัตว์เลี้ยงตามโครงการ"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 22 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยนายทวีพงษ์ ยิ่งธนไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยา นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเชิญเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอ.สว.ตามลำดับ หลังเสร็จพิธี ประธานได้กล่าวทักทายพบปะ เสริมพลัง อาสาสมัคร พอ.สว.และถ่ายภาพร่วมกับอาสาสมัคร พอ.สว.ทุกคณะ พร้อมนำทีมมอบยาพระราชทานตำราหลวง ให้กับประชาชนที่มารอรับบริการ ณ จุดหน่วยแพทย์ฯ,นำทีมเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัคร พอ.สว.ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในแต่ละจุดบริการ และนำทีมมอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติที่บ้าน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ จำนวน 2 ราย
update : 2021-02-08
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only