หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณ สุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อให้บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยามีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ( AED )ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ในการอบรมวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พงศกร พจนาสุคนธ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา พร้อมทีมงานจากโรงพยาบาลพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติในวันนี้
update : 2021-02-18
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only