หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเมืองพะเยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
update : 2021-02-24
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only