หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบ เกียรติบัตร และเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีบุคลากรในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติบัตร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 1.นายสุกิจ ทิพทิพากร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน 2.นางสาวกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพะเยา 3.นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
update : 2021-03-31
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only