หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า นายไพรัช วงศ์จุมปู และเภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ นำบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นหรือไม้ผล เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณรอบสถานที่ทำงาน ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ประกอบด้วย ต้นทองอุไรและต้นอะโวคาโด ตามนโยบายจังหวัดพะเยาในมาตรการควบคุมฝุ่นละออง ลดมลพิษทางอากาศ โดยให้ทุกหน่วยงานปลูกต้นไม้ยืนต้น อย่างน้อย 1 ต้น ในสถานที่ทำงาน เพื่อดูดซับมลพิษทางอากาศและกรองฝุ่นละออง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์มลพิษทางอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
update : 2021-04-01
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only