หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพะเยา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
update : 2021-04-05
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only