หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 6 เมษายน 2564 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุจอมทอง เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานฯ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัดพระธาตุจอมทอง เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
update : 2021-04-07
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only