กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


รหัส : 40259
หัวเรื่อง : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40174
หัวเรื่อง : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40145
หัวเรื่อง : ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 และฉบับแก้ไข
รายละเอียด : ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 และฉบับแก้ไข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40139
หัวเรื่อง : ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด : ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199