งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03329
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.347
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03328
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.333
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03327
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.349
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03324
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14
รายละเอียด : มนป.66.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03313
หัวเรื่อง : รพ.นครพิงค์ รับย้าย รับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชม 0032.201 ว.67
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03312
หัวเรื่อง : สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
รายละเอียด : ปข 0032.2.9651
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03308
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS"
รายละเอียด : 039.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03307
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Towards Better Oral Health Throughout The Life Course"
รายละเอียด : สธ 0904.08 ว.4199
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03306
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือบริษัท บริหารจัดการเชื้อเพลิงทดแทน จำกัด
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.330
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03305
หัวเรื่อง : รพ.อ่างทอง รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : อท 0032.2 ว.1823
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่