งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 04090
หัวเรื่อง : การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : สธ 0506.02 ว.1559
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-04-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04089
หัวเรื่อง : คณะแพทยศาสตร์ มน. รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด : อว 0603.10 ว.2134
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-04-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04088
หัวเรื่อง : RBAC แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรใหม่)
รายละเอียด : มรป.0010.49.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-04-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04080
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
รายละเอียด : สธ 0808.206
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04078
หัวเรื่อง : รพ.พัทลุง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : พท 0032.201.2 ว.41
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04077
หัวเรื่อง : สสจ.พิษณุโลก รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
รายละเอียด : พล 0032.009 ว.1757
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04075
หัวเรื่อง : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร
รายละเอียด : สผบ.001.2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04067
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04066
หัวเรื่อง : รพ.เพชรบูรณ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ 5 ตำแหน่ง
รายละเอียด : พช 0032.201.971
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04065
หัวเรื่อง : สสจ.จันทบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
รายละเอียด : จบ 0032.001 ว.1090
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่