งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03802
หัวเรื่อง : คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
รายละเอียด : อว 6801.03.1561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03801
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ฉช 0032.101 ว.147
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03800
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี
รายละเอียด : สธ 0405.24 ว.23
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03799
หัวเรื่อง : รพ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : นพ 0032.201.2.19275
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03797
หัวเรื่อง : รพ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : นพ 0032.201.2 ว.19565
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03796
หัวเรื่อง : รพ.อุดรธานี ขอส่งวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
รายละเอียด : อด 0032.1 ว.8131
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03795
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.22126
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03794
หัวเรื่อง : รพ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 8 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ขก 0032.1.22896
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03791
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือก่ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชร 0032.101.5 ว.211
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03790
หัวเรื่อง : สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด : อจ 0032 ว.3588
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่