งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02406
หัวเรื่อง : ขอเชิญชวนรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด : สธ 0223 ว.66
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02405
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจำปี 2561
รายละเอียด : ส.ค.ร.9.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02404
หัวเรื่อง : สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : นย 0032.010 ว.1129
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02403
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ สาขาจักษุยวิทยา 1 อัตรา
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.8986
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02402
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.3013
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02401
หัวเรื่อง : ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ
รายละเอียด : สธ 0706.3.692
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02399
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 58 มอบนโยบาย อสม. และประชาชน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02398
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
รายละเอียด : สธ 0213.0924 ว.257
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02397
หัวเรื่อง : มพ.เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร
รายละเอียด : ศธ 0590.15 ว.120
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02396
หัวเรื่อง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
รายละเอียด : สธ 0312.988
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่