งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03903
หัวเรื่อง : สถาบันทันตกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด : สธ 0311.149
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03902
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง HOW TO SELECT DIAMOND BURS FOR MODERN PREPARATION CONCEPT
รายละเอียด : ชม 0032.003.3.469
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03900
หัวเรื่อง : สถาบันโรคผิวหนัง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2563
รายละเอียด : สธ 0317 ว.60
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03899
หัวเรื่อง : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมดีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" ปีที่ 4
รายละเอียด : นศ 0032.102.33020
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03898
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
รายละเอียด : สธ 0207.05 ว.15
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03897
หัวเรื่อง : สสจ.ตรัง รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
รายละเอียด : ตง 0032.001.3 ว.62
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03896
หัวเรื่อง : สสจ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชร 0032.010.601
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03895
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับสมัครข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.568
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03894
หัวเรื่อง : รพ.กระบี่ รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด : กบ 0032.2 ว.2
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03893
หัวเรื่อง : รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ 5 ตำแหน่ง
รายละเอียด : อต 0032.101.3 ว.374
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่