งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03507
หัวเรื่อง : สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อจ 0032 ว.2498
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03506
หัวเรื่อง : รพ.สุรินทร์ รับย้าย รับโอนข้าราชการและคัดเลือกบรรจุ 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สร 0032.101 ว.6739
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03505
หัวเรื่อง : สสจ.ชุมพร รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ชพ 0032.006 ว.13592
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03504
หัวเรื่อง : รพ.ดำเนินสะดวก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
รายละเอียด : รบ 0032.2.03 ว.6131
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03502
หัวเรื่อง : ขอส่งสารสัมพันธ์ "แก้วกัลยาสิกขาลัย" ปีที่ 13 ฉบับที่ื 3
รายละเอียด : สธ 0217 ว.1483
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03501
หัวเรื่อง : สสจ.เชียงราย รับย้าย รับโอนข้าราชการ 8 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ชร 0032.010.6318
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03491
หัวเรื่อง : ขอมอบวารสารและเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
รายละเอียด : กท 0607.8418
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03490
หัวเรื่อง : รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญประชุมวิชาการผู้ช่วยทันตแพทย์
รายละเอียด : ชร 0032.122 ว.155
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03482
หัวเรื่อง : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับโอนข้าราชการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ปฏิบัติการ
รายละเอียด : สธ 0501.02 ว.3557
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03481
หัวเรื่อง : รพ.เสนา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อย 0032.201.2 ว.2792
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่