งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 01822
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
รายละเอียด : ฉช 0032.201 ว.328
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01821
หัวเรื่อง : สสจ.สุพรรณบุรีรับย้ายข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สพ 0032.001.2.6934
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01820
หัวเรื่อง : สสจ.พิษณูโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด : พล 0032.009 ว.7037
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01819
หัวเรื่อง : รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่้วไปชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ชพ 0032.201.2.6136
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01818
หัวเรื่อง : สสจ.พิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้าชเวชกรรมป้องกัน)
รายละเอียด : พล 0032.009 ว.7206
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01817
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม"
รายละเอียด : ศธ 0517.23.00983
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01816
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือควบคุมกำกับประเมินผลการดำเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
รายละเอียด : 99ท.01.01.25
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01815
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคติดเชื้อในเด็ก
รายละเอียด : สมาคมโรคติดเชื้อ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01814
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.17331
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01813
หัวเรื่อง : สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
รายละเอียด : สส 0032 ว.3787
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่