งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03628
หัวเรื่อง : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่่ 35
รายละเอียด : สธ 0510 ว.4670
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03627
หัวเรื่อง : สสจ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : รบ 0032 ว.7049
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03626
หัวเรื่อง : สสจ.ราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งว่าง 9 ตำแหน่ง
รายละเอียด : รบ 0032 ว.7051
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03625
หัวเรื่อง : รพ.โพธาราม ราชบุรี รับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ
รายละเอียด : รบ 0032.2.02 ว.3909
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03624
หัวเรื่อง : สสจ.เชียงราย รับย้าย รับโอนข้าราชการ 5 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ชร 0032.010 ว.7841
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03623
หัวเรื่อง : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
รายละเอียด : 102.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03622
หัวเรื่อง : คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15
รายละเอียด : อว 78.06 ว.10927
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03621
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านสื่ี่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร
รายละเอียด : สม 29.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03620
หัวเรื่อง : รพ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ยล 0032.101.7 ว22981
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03619
หัวเรื่อง : รพ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รายละเอียด : ปท 0032.201.2 ว.18780
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่