งานประชาสัมพันธ์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03169
หัวเรื่อง : สสจ.เชียงราย รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รายละเอียด : ชร 0032.010.2555
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03168
หัวเรื่อง : ม.พะเยา ประชาสัมพันธ็การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : ศธ 0590.06 ว.0224
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03166
หัวเรื่อง : วสส.พิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
รายละเอียด : สธ 0213.084 ว.438
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03165
หัวเรื่อง : คณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียด : ศธ 6593(8).23.495
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03164
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.192
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03163
หัวเรื่อง : แอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D"
รายละเอียด : พย 0017.2 ว.2952
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03162
หัวเรื่อง : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในวาระประจำปี 2562-2563
รายละเอียด : สอ.สธ.ชร.ว.155.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03161
หัวเรื่อง : ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร
รายละเอียด : ผชท 01962.2562
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03160
หัวเรื่อง : สสจ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : รบ 0032 ว.2264
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03159
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อทางทันตกรรม
รายละเอียด : ชม 0032.003.3.2533
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่