งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 40323
หัวเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40260
หัวเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40251
หัวเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40228
หัวเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40221
หัวเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40215
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 23 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40214
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 22 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40188
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 21 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40182
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 20 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40181
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 18 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199