งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 39774
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39773
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39763
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39762
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39751
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39749
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39748
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39747
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39746
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39745
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...8910111213...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199