งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 39743
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39742
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39732
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39731
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39730
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39729
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39723
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด : one page
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39715
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด : one page
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39714
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด : one page
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39713
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด : one page
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...91011121314...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199