งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 40182
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 20 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40181
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 18 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40176
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 17 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40166
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 15 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40165
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 15 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40161
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 13 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40151
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 8 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40146
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 6 ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40121
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40102
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199