งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 40083
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40074
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40070
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40062
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40050
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40040
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40020
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40011
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 29 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40008
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 27 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40006
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 25 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199