งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 40005
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 22 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39992
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 20 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39987
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 18 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39986
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 17 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39985
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 17 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39983
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 16 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39982
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 15 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39971
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 14 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39950
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 9 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39937
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 5 กันยายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199