งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 39936
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 4 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39927
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 3 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39926
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 2 ตุลาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39919
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 1 กันยายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39916
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 29 กันยายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39912
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 27 กันยายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39908
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 25 กันยายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39904
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 23 กันยายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39892
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 16 กันยายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39862
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 2 กันยายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199