งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 39851
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 27 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39848
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 20 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39847
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 19 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39844
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 18 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39843
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 17 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39842
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 16 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39841
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 15 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39840
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 14 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39839
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 13 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39838
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 12 สิงหาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199