งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 01571
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 32 สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01512
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 31 เตือนเห็ดพิษอันตราย
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01511
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 30 อสม.เคาะประตู ต้่านภัยไข้เลือดออก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01510
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 29 ระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01508
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 28 การระบาดโรคมือเท้าปาก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01507
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 27 เฝ้าระวังไข้หวัดนก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01358
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 26 วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00876
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 20 คัดกรองวัณโรค
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00875
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 19 ระวังโรคไข้หวัดนกหน้าหนาว
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00800
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 18 เตือน โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป