งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 00876
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 20 คัดกรองวัณโรค
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00875
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 19 ระวังโรคไข้หวัดนกหน้าหนาว
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00800
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 18 เตือน โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00652
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 17 ประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00552
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 16 ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12345หน้าถัดไป