งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 01700
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 39 นพ.สสจ.พะเยา ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01699
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 38 นพ.สสจ.พะเยา ประชุมจิตอาสาด้านการแพทย์
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01698
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 37 นพ.สสจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01697
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 36 สสจ.พะเยา ประชุมซักซ้อมแผน EOC
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01696
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 35 นพ.สสจ.พะเยา ปลูกต้นไม้แสดงความยินดี ปลัด สธ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01689
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 34 ระวังโรคฮีทสโตรก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01688
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 33 แนะนำการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วไป
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01571
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 32 สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01512
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 31 เตือนเห็ดพิษอันตราย
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01511
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 30 อสม.เคาะประตู ต้่านภัยไข้เลือดออก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456หน้าถัดไป