งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 01278
หัวเรื่อง : ขอเิชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง กลไลจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
รายละเอียด : สภ.พ.01 ว.031
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01277
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนางานและงานวิจัยด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
รายละเอียด : สธ 0405.41 ว.27
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01276
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การพัฒนาพยาบาลผู้จัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
รายละเอียด : ศธ 0514.6.1.2.2 ว.1718
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01275
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง ตามรอยเท้าพ่อ : พลังวิชาชีพพยาบาล สู่ภาวะสุขภาพที่ยั่งยืน
รายละเอียด : ศธ 6593(8).2 ฝพ.926
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01274
หัวเรื่อง : ขอแจ้งคำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560
รายละเอียด : สธ 0442.5 ว.1157
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป