งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 02285
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายข้าว 4 ภาค ปี 2561
รายละเอียด : 046.1.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02284
หัวเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา
รายละเอียด : สธ 0310 ว.2611
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02283
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล รพ.กำแพงเพชร
รายละเอียด : กพ 0032.201 ว.130
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02282
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการในหน่วยผ่าตัด-วิสัญญีและหอผู้ป่วย รพ.ทันตกรรม
รายละเอียด : ศธ 6393(3).7.3.4.142
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02281
หัวเรื่อง : ขอจัดส่ง Policy Brief
รายละเอียด : HITAP.155.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02280
หัวเรื่อง : ขอแก้ไขวันที่การอบรม "การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14"
รายละเอียด : HITAP.135.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02279
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 โครงการ
รายละเอียด : ช.รพ.สต.ว.05.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02278
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.5511
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02277
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ฉช 0032.101 ว.57
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02276
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.1836
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป