งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 40666
หัวเรื่อง : การจัดตั้งโรงพยาบาลภาคสนาม
รายละเอียด : พย 0017.3.6043
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40665
หัวเรื่อง : ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 19)
รายละเอียด : พย 0017.3.6042
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40659
หัวเรื่อง : สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
รายละเอียด : กส 0032 ว.2498
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40658
หัวเรื่อง : สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา
รายละเอียด : ยล 0032 ว.675
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40653
หัวเรื่อง : สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
รายละเอียด : ปข 0032.2 ว.6690
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40652
หัวเรื่อง : รพ.นครพิงค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
รายละเอียด : ชม 0032.2 ว.16
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40651
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน
รายละเอียด : อน 0032.201.4 ว.7302
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40650
หัวเรื่อง : รพ.เชียงคำ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : พย 0032.201.2 ว.1853
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40649
หัวเรื่อง : สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง
รายละเอียด : นพ 0032.001.03 ว.3007
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40648
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บรายได้ การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน สำหรับ รพ.สต.
รายละเอียด : 99ท.01.01.07
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199