งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 02665
หัวเรื่อง : ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
รายละเอียด : มฉก.0108.0587
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02664
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล
รายละเอียด : 99ท.01.01.18
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02656
หัวเรื่อง : สรพ. เผยแพร่หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : สพร. ว.0334
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02655
หัวเรื่อง : สคร.1 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8
รายละเอียด : สธ 0450.6 ว.309
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02654
หัวเรื่อง : แจ้ง QR CODE Line Application สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
รายละเอียด : สอ.สธ.ชร.502.2561
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02653
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.628
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02652
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือก่ข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.16968
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02651
หัวเรื่อง : รพ.น่าน รับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : นน 0032.2.19259
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02650
หัวเรื่อง : รพ.น่าน รับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : นน 0032.2.19359
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02649
หัวเรื่อง : รพ.รามาธิบดี ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด : ศธ 0517.067.1024
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป