งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 40018
หัวเรื่อง : รพ.สงขลา รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 อัตรา
รายละเอียด : สข 0032.201.2 ว.372
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40017
หัวเรื่อง : สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ฆ้องชัย
รายละเอียด : กส 0032 ว.6316
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40016
หัวเรื่อง : รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
รายละเอียด : สก 0032.201 ว.5555
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40015
หัวเรื่อง : รพ.เสนา จ.อยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : อย 0032.201.2 ว.5421
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40014
หัวเรื่อง : สสจ.นครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง
รายละเอียด : นพ 0032.001.03 ว.8820
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40013
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.648
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40012
หัวเรื่อง : ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปี 2563
รายละเอียด : มชว.-คตส.ว024.2563
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40010
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติและน้ำยาการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
รายละเอียด : สธ 0202.01 ว.651
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40009
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "อาหาร โภชนาการและโภชนาบำบัดในกลุ่มโรค NCDs"
รายละเอียด : อว 8393(8).2 ภน พิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40004
หัวเรื่อง : รพ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : สธ 0208.10 ว.2505
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199