งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 02077
หัวเรื่อง : รพ.กระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : กบ 0032.2 ว.68
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02073
หัวเรื่อง : ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 6 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ลป 0032 ว.3991
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02072
หัวเรื่อง : สสจ.ลำปาง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สบปราบ
รายละเอียด : ลป 0032 ว.4264
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02071
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : นฐ 0032 ว.2423
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02070
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทำทะเบียนมะเร็งระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
รายละเอียด : สธ 0226 ว.374
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02069
หัวเรื่อง : รพ.มะเร็งลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้คำปรึกษาทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
รายละเอียด : สธ 0312.3.575
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02068
หัวเรื่อง : ม.มหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเวชระเบียน
รายละเอียด : ศธ 0517.12.4848
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02061
หัวเรื่อง : สสจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รายละเอียด : ตง 0032.001.3 ว.536
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02060
หัวเรื่อง : รพ.อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
รายละเอียด : อน 0032.201 ว.2238
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02059
หัวเรื่อง : รพ.บ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ลบ 0032.201.2.522
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป