กลุ่มกฎหมาย


รหัส : 40302
หัวเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม
รายละเอียด : คำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 4544/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาปฏิบัติราชการแพน เพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 4545/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (เฉพาะเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199