กลุ่มงานนิติการ


รหัส : 02286
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดพะเยา เรื่องการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02223
หัวเรื่อง : รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02209
หัวเรื่อง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1