กลุ่มกฎหมาย


รหัส : 40513
หัวเรื่อง : EB 24 (2564) หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40511
หัวเรื่อง : EB 18 รายงานผลการกำกับติดตามชมรมจริยธรรม สสจ.พะเยา รอบ 6 เดือน แบบฟอร์มที่ 2 และ 3 รวม
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40507
หัวเรื่อง : EB 18 รายงานผลการกำกับติดตามชมรมจริยธรรม สสจ.พะเยา รอบ 6 เดือน แบบฟอร์มที่ 3
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40506
หัวเรื่อง : EB 18 รายงานผลการกำกับติดตามชมรมจริยธรรม สสจ.พะเยา รอบ 6 เดือน แบบฟอร์มที่ 2
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40505
หัวเรื่อง : EB 18 รายงานผลแผน ปปช รอบ 6 เดือน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40503
หัวเรื่อง : EB 17.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40502
หัวเรื่อง : EB 10 .1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40501
หัวเรื่อง : EB 16 ประกาศเจตจำนงสุจริตของ นพ สสจ พะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40500
หัวเรื่อง : EB 11 สถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40499
หัวเรื่อง : EB 10. 3 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 1 ชุด
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12345หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199