กลุ่มงานนิติการ


รหัส : 02851
หัวเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลภูซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : เอกสารตอบita ข้อeb1 รพ ภูซาง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01917
หัวเรื่อง : วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างสสอ.ดอกคำใต้ปี61
รายละเอียด : นำแผนวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2560มาปรับปรุงในปี2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01916
หัวเรื่อง : วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างสสอ.ดอกคำใต้
รายละเอียด : รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างสสอ.ดอกคำใต้ ปี 2560-2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01909
หัวเรื่อง : วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างรพ.เชียงม่วน
รายละเอียด : วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างรพ.เชียงม่วนปี 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01905
หัวเรื่อง : วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างสสอ.เชียงม่วน
รายละเอียด : วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างสสอ.เชียงม่วนปี2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01904
หัวเรื่อง : วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างสสอ.ปง
รายละเอียด : รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1