กลุ่มงานนิติการ


รหัส : 02813
หัวเรื่อง : ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02658
หัวเรื่อง : คำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 4942/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02657
หัวเรื่อง : ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01983
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
รายละเอียด : ประกาศจังหวัดพะเยา รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1