กลุ่มงานยุทธศาสตร์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 04081
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 63
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04056
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด : ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03956
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2563
รายละเอียด : รายงาน กวป.คร้ั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 63
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03905
หัวเรื่อง : สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำเดือนธันวาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03901
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนธันวาคม 2562
รายละเอียด : เอกสารรายงานการปรุะชุมครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03847
หัวเรื่อง : สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03793
หัวเรื่อง : สรุปรายงานการประชุม กวป ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03765
หัวเรื่อง : สรุปการประชุม กวป ประจำเดือนตุลาคม62
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป เดือน ตุลาคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03705
หัวเรื่อง : ระเบียนรายงานประจำปี 2563
รายละเอียด : 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03660
หัวเรื่อง : สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำเดือนกันยายน 2562
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่