กลุ่มงานยุทธศาสตร์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03901
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนธันวาคม 2562
รายละเอียด : เอกสารรายงานการปรุะชุมครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03847
หัวเรื่อง : สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03793
หัวเรื่อง : สรุปรายงานการประชุม กวป ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03765
หัวเรื่อง : สรุปการประชุม กวป ประจำเดือนตุลาคม62
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป เดือน ตุลาคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03705
หัวเรื่อง : ระเบียนรายงานประจำปี 2563
รายละเอียด : 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03660
หัวเรื่อง : สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำเดือนกันยายน 2562
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03554
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 25692
รายละเอียด : รายงาน กวป.ส.ค.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03526
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือน ก.ค.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03519
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2562)
รายละเอียด : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2562) ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03488
หัวเรื่อง : รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน (ตัดยอด ณ 31 กค.62)
รายละเอียด : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 1.การนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟฟิก เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบความไม่สอดคล้อง 2. ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่