กลุ่มงานยุทธศาสตร์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03554
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 25692
รายละเอียด : รายงาน กวป.ส.ค.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03526
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือน ก.ค.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03519
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2562)
รายละเอียด : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2562) ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03488
หัวเรื่อง : รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน (ตัดยอด ณ 31 กค.62)
รายละเอียด : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 1.การนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟฟิก เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบความไม่สอดคล้อง 2. ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03449
หัวเรื่อง : สรุปรายการงานประชุม กวป ประจำเดือน มิถุนายน 62
รายละเอียด : สรุปการประชุม กวป มิย.๖๒
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03381
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือน พ.ค.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03302
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามบทบาทหน้าที่ ที่กำหนดในกฎกระทรวง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03286
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนเมษายน 2562
รายละเอียด : รายงาน กวป.วันที่ 3 พฤษภาคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03186
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2562
รายละเอียด : กวป.มีนาคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03147
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด : รายงานการประชุม กพ.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่