กลุ่มงานยุทธศาสตร์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 01649
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01630
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01552
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มคำของบลงทุน ปี 62
รายละเอียด : ตัวอย่างการเขียน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01545
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป 11 60
รายละเอียด : เดือนสิงหาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01542
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 10/60
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือนกรกฎาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01474
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป 10 60
รายละเอียด : เอกสารเดือนกรกฎาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01463
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 9/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01406
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 9/2560
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุม 1 :วันที่ 30 มิถุนายน 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01397
หัวเรื่อง : ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปรับปรุง 15/5/60
รายละเอียด : คู่มือตัวชี้วัดปรับปรุงล่าสุด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01391
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 8/2560
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือนพฤษภาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่