กลุ่มงานยุทธศาสตร์


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03147
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด : รายงานการประชุม กพ.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03122
หัวเรื่อง : การถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03121
หัวเรื่อง : นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ปี 61
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03120
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 62
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03119
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง รอบที่ 1 ปี 62
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03118
หัวเรื่อง : สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 62
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03117
หัวเรื่อง : สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัด ปี 61
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03116
หัวเรื่อง : รายงานผลการตรวจราชการ คณะที่ 3 ปี 61
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03115
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานคณะที่ 2 ปี 61
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03114
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน PP ปี 2561
รายละเอียด : รายงานการตรวจตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 61
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่