กลุ่มงานยุทธศาสตร์


รหัส : 00796
หัวเรื่อง : เอกสารแนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : รายละเอียดแนวทางการตรวจราชการปี 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00742
หัวเรื่อง : ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจราชการ สตป 30 พย 59
รายละเอียด : เอกสารใช้ประกอบการตรวจราชการปีงบประมาณ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00263
หัวเรื่อง : สรุปผลการตรวจราชการ 2/2559
รายละเอียด : สรุปผลการตรวจราชการ 2/2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00246
หัวเรื่อง : เอกสารนำเสนออำเภอแม่ใจ
รายละเอียด : เอกสารนำเสนอตรวจราชการอำเภอแม่ใจ 29/6/58
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00232
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอ SP พะเยา
รายละเอียด : เอกสารนำเสนอ service plan จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00231
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอ รพ.เชียงคำ
รายละเอียด : เอกสารนำเสนอประชุมตรวจราชการ รพ.เชียงคำ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00230
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอตรวจราชการรอบ 2/2559 สสจ.พะเยา
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอตรวจราชการรอบที่ 2/2559 -ของ สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00216
หัวเรื่อง : เอกสารตรวจราชการรอบ 2 แม่ใจ
รายละเอียด : ไฟล์ของแม่ใจ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00215
หัวเรื่อง : เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2/2559 พะเยา
รายละเอียด : เอกสารประกอบการนิเทศงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว12