กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03464
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมวิเคระห์แผน และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมทันตสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03365
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03344
หัวเรื่อง : คู่มือกระบวนการให้บริการทางทันตกรรม คลินิกบริการทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : คู่มือแสดงกระบวนการ / ขั้นตอน การให้บริการทางทันตกรรมในคลินิกบริการทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03343
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการรับบริการคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : แผนผังกำกับขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03342
หัวเรื่อง : สรุปผลการให้บริการคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายละเอียด : ข้อมูลสรุปการให้บริการทันตกรรมรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03111
หัวเรื่อง : การประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03027
หัวเรื่อง : สรุปการประชุมวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02883
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม 11 ม.ค. 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02590
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม 19 ก.ย. 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02410
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม 21 มิ.ย. 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่