กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


รหัส : 03344
หัวเรื่อง : คู่มือกระบวนการให้บริการทางทันตกรรม คลินิกบริการทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : คู่มือแสดงกระบวนการ / ขั้นตอน การให้บริการทางทันตกรรมในคลินิกบริการทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03343
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการรับบริการคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : แผนผังกำกับขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03342
หัวเรื่อง : สรุปผลการให้บริการคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายละเอียด : ข้อมูลสรุปการให้บริการทันตกรรมรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1