กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03338
หัวเรื่อง : ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา เดือนเมษายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03309
หัวเรื่อง : แนวทางในการใช้ระบบการลงบันทึกข้อมูลใน SPECIAL PP ในระบบ 43 แฟ้ม : การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายละเอียด : แนวทางในการใช้ระบบการลงบันทึกข้อมูลใน SPECIAL PP ในระบบ 43 แฟ้ม : การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อมูลจาก ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และรศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03276
หัวเรื่อง : แบบรายงานผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตจากการตกน้ำจมน้ำ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03275
หัวเรื่อง : สื่อการสอนวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03274
หัวเรื่อง : ปิดเทอม เด็กจมน้ำมากที่สุด
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03273
หัวเรื่อง : หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจากการตกน้ำจมน้ำ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03272
หัวเรื่อง : แนวทางประเมินผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ ฉบับปรับปรุงปี2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03260
หัวเรื่อง : (แก้ไข นพ.ชัยพร) เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคมะเร็งและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03259
หัวเรื่อง : (พญ.สิริธร)การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความตระหนัก เพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03258
หัวเรื่อง : (กมลวรรณ2)การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความตระหนัก เพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่