กลุ่มงานบริหารทั่วไป


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 04047
หัวเรื่อง : แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04046
หัวเรื่อง : แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04045
หัวเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04040
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04039
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมกราคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04038
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04037
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04030
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตุลาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03976
หัวเรื่อง : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563 งบพัฒนาจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03973
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ๑๒ ลีดพร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) จำนวน ๓ เครื่อง (ครั้งที่ 4)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่