กลุ่มงานบริหารทั่วไป


รหัส : 01580
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการและระบบการผลิตสมุนไพร
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01577
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ 2 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01576
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01518
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01517
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01516
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1