กลุ่มงานแพทย์แผนไทย


>> 5 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03334
หัวเรื่อง : flow chart ขั้นตอนการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : ขั้นตอนการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03333
หัวเรื่อง : flow chart ขั้นตอนการขอรับรองหมอพื้นบ้าน
รายละเอียด : ขั้นตอนการดำเนินการขอรับรองหมอพื้นบ้าน โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01973
หัวเรื่อง : แบบสำรวจบุคลากรแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : แบบสำรวจบุคลากรแพทย์แผนไทยประจำปี 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01955
หัวเรื่อง : แบบประเมินตนเองแพทย์แผนไทย (รพ.สส.พท.) ปี 2561
รายละเอียด : แบบประเมินตนเองแพทย์แผนไทย (รพ.สส.พท.) ปี 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01939
หัวเรื่อง : คู่มือประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.
รายละเอียด : คู่มือประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่