กลุ่มงานแพทย์แผนไทย


รหัส : 03334
หัวเรื่อง : flow chart ขั้นตอนการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : ขั้นตอนการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03333
หัวเรื่อง : flow chart ขั้นตอนการขอรับรองหมอพื้นบ้าน
รายละเอียด : ขั้นตอนการดำเนินการขอรับรองหมอพื้นบ้าน โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1