งานประกันสุขภาพ


รหัส : 03977
หัวเรื่อง : รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนเมษายน 2563
รายละเอียด : ข้อมูลประชากร uc ณ 30 เมษายน 2563
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199