กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03510
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา รพ.สต.เวียง สสอ.เชียงคำ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03509
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา รพ.สต.คือเวียง สสอ.ดอกคำใต้
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03508
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา รพ.สต.บ้านจำไก่ สสอ.ดอกคำใต้
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03496
หัวเรื่อง : ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ รพ.สต.จำป่าหวาย สสอ.เมืองพะเยา
รายละเอียด : ผู้สอบได้ลำดับที่1 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้าง วันจันทร์ที่19 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.พะเยา เวลา 09.00 น.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03495
หัวเรื่อง : ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ รพ.สต.บ้านใหม่ สสอ.เมืองพะเยา
รายละเอียด : ผู้สอบได้ลำดับที่1 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้าง วันจันทร์ที่19 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.พะเยา เวลา 09.00 น.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03494
หัวเรื่อง : ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สอน.แม่ปืม สสอ.เมืองพะเยา
รายละเอียด : ผู้สอบได้ลำดับที่1 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้าง วันจันทร์ที่19 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.พะเยา เวลา 09.00 น.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03493
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
รายละเอียด : 1.ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น 2.ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว 3.ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเต็มองค์ประชุม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03492
หัวเรื่อง : เกณฑ์การขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมวิจัย
รายละเอียด : 1.เกณฑ์การขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น 2.เกณฑ์การขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว 3.เกณฑ์การขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเต็มองค์ประชุม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03475
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สอน.แม่ปืม)
รายละเอียด : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03474
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.สต.ตำบลจำป่าหวาย)
รายละเอียด : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจำป่าหวาย)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่