กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 39850
หัวเรื่อง : ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
รายละเอียด : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39849
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39846
หัวเรื่อง : ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39820
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39819
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39772
หัวเรื่อง : รายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคักเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านต๋อม สสอ.เมืองพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39771
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกเพื่อย้ายดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสารณสุขอำเภอ)ชำนาญการพิเศษ จุน/เมืองพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39770
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 อัตรา สสจ.พะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39668
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการกรณีพิเศษ
รายละเอียด : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39644
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199