กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 02791
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : 1.หนังสือ สธ ที่ สธ 0208.08/ว 3779 ลว. 27 พ.ย. 61 2.หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว 157 ลว.13 ก.ค. 2552 3.หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว 140 ลว. 4 ส.ค. 2549 4.หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.069/ว 10 ลว. 24 ม.ค. 2550 5.หนังสือ สป.ที สธ 0201.033/ว 960 ลว. 27 พ.ย. 2557
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1