กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 03234
หัวเรื่อง : เรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
รายละเอียด : ตามที่จังหวัดพะเยาได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 นั้น ในการนี้ จังหวัดพะเยา จึงขอใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อเรียกบุคคลรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02780
หัวเรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปซ้อมและรับปริญญาของตนเอง
รายละเอียด : ซักซ้อมความเข้าใจการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปซ้อมและรับปริญญาของตนเอง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01032
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกนักเรียนรับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า (โควตาจังหวัดพะเยา)
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกนักเรียนรับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า (โควตาจังหวัดพะเยา)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00839
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00774
หัวเรื่อง : หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
รายละเอียด : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้สถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินการจัดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2560-2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1