งานการเงินและบัญชี


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 04050
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03959
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03876
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายละเอียด : งบทดลอง GFMIS เดือน ธันวาคม 2562
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03821
หัวเรื่อง : งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายละเอียด : รายงานงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03749
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03687
หัวเรื่อง : รายงานเงินคงเหลือ และงบกระทบยอดเงินฝากเรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 สสจ.พะเยา ปี 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03683
หัวเรื่อง : รายงานเงินคงเหลือ และงบกระทบยอดเงินฝากเรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 รพช.ลูกข่าย สสจ.พะเยา ปี 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03679
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 ปิดบัญชี
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03631
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 ก่อนปิดบัญชี
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03555
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่