งานการเงินและบัญชี


รหัส : 39962
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 ก่อนปิดบัญชี
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39874
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39821
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-08-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39733
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04044
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03959
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03912
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03876
หัวเรื่อง : งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03866
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-04-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03865
หัวเรื่อง : รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199