กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 01213
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนเมษายน 2560
รายละเอียด : ไฟล์สรุปสถานการณ์โรคและเหตุการณ์ผิดปกติที่มีความสำคัญประจำเดือนเมษายน 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01212
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายละเอียด : ไฟล์สรุปสถานการณ์โรคและเหตุการณ์ผิดปกติที่มีความสำคัญประจำเดือนมีนาคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01211
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด : ไฟล์สรุปสถานการณ์โรคและเหตุการณ์ผิดปกติที่มีความสำคัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01210
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนมกราคม 2560
รายละเอียด : ไฟล์สรุปสถานการณ์โรคและเหตุการณ์ผิดปกติที่มีความสำคัญประจำเดือนมกราคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01209
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 15/2560 (วันที่ 9- 15 เมษายน 2560 )
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01208
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 14/2560 (วันที่ 2 - 8 เมษายน 2560 )
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01179
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 13/2560 (วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 )
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01178
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 12/2560 (วันที่ 19-25 มีนาคม 2560 )
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01149
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 11/2560 (วันที่ 12-18 มีนาคม 2560)
รายละเอียด : 1. สถานการณ์โรคที่สำคัญ มีรายงานโรคอาหารเป็นพิษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 19 ราย 2. โรคที่สำคัญในฤดูร้อน คือ โรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี มีรายงานผู้ป่วยทุกอำเภอ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01103
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 10/2560 (วันที่ 5-11 มีนาคม 2560)
รายละเอียด : 1.สถานการณ์โรคที่สำคัญในฤดูหนาวเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก มีแนวโน้มลดลงสู่ภาวะปกติ โรคสุกใสมีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 – 2 สัปดาห์ โดยอำเภอปงแนวโน้มการระบาดเริ่มลดลง แต่พบมีการระบาดของโรคเพิ่มที่อำเภอดอกคำใต้ 2.โรคที่สำคัญในฤดูร้อน คือ โรคอุจจาระร่วง มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงของโรคจะเป็นเด็กเล็ก 0-4 ปี และผู้สูงอายุ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง คือ อำเภอดอกคำใต้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่