กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 04087
หัวเรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2563
รายละเอียด : สำเนาคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1065/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจัหวัดพะเยา สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03860
หัวเรื่อง : สรุปสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาจ.พะเยาเดือนธันวาคม2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03792
หัวเรื่อง : มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03759
หัวเรื่อง : สรุปสถานการณ์โรคติดต่อสำคัญจ.พะเยา สัปดาห์ที่ 45/62
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03758
หัวเรื่อง : ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562
รายละเอียด : จัดทำโดย กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03688
หัวเรื่อง : แผนปฎิบัติงาน โรคติอต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด : ประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03487
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 30/2562(วันที่ 28 ก.ค. - 3 ส.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03486
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 29/2562(21-27 ก.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03485
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 28/2562 (14- 20 ก.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03484
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 27/2562 (7-13 ก.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่