กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03487
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 30/2562(วันที่ 28 ก.ค. - 3 ส.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03486
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 29/2562(21-27 ก.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03485
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 28/2562 (14- 20 ก.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03484
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 27/2562 (7-13 ก.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03483
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 26/2562 (30 มิ.ย.-6 ก.ค.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03424
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 25 ปี 2562(23-29 มิ.ย.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03423
หัวเรื่อง : มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
รายละเอียด : ไข้เลือดออก ไข้ออกผื่น ไข้ปวดข้อยุงลาย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03380
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03379
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 24/ปี 2562(วันที่ 16-22 มิ.ย.62)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03370
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 23/62(วันที่ 9-15 มิถุนายน 2562)
รายละเอียด : มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก dengue virus type 2 จำนวนผู้ป่วย 33 ราย พื้นที่ 4 หมู่บ้านของตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่