กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02713
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561-2564
รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 2
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02708
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 43/2561 (วันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2561)
รายละเอียด : มีรายงาน ผป.ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 1 ราย เพศหญิง อายุ 24 ปี กำลังตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ มีบ้านอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ก่อนป่วยพักอยู่ที่อำเภอเชียงของ เริ่มป่วยวันที่ 28 ตุลาคม 2561 มีอาการไข้ ตาแดง มีผื่น และปวดทั่วตัว ประสานทีม SRRT จังหวัดเชียงราย และ SRRT อำเภอเชียงของในการควบคุมโรคในพื้นที่ของอำเภอเชียงของ และประสานทีม SRRT อำเภอเชียงคำดำเนินการควบคุมป้องกันการเกิดและแพร่กระจายโรคในตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02707
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 42/2561 (วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02706
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 41/2561 (วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02663
หัวเรื่อง : สรุปการดำเนินงานโครงการควบคุมโรคหนอนพธาธิในโครงการตามพระราชดำริฯ ปี2561
รายละเอียด : จัดทำโดย กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02662
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 40/2561 (วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02661
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 39/2561 (วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02646
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 38/2561 (วันที่ 23 - 29 กันยายน 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02637
หัวเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดทิศทาง เป้าหมายแผนยุติวัณโรค และอบรมฟื้นฟูความรู้ เรื่อง วัณโรค แก่่บุคลากรสาธารณสุขและผู้นำ ในจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02630
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 37/2561 (วันที่ 16 - 22 กันยายน 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่