กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


รหัส : 02806
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 48/2561 (วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02785
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 47/2561 (วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02773
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 46/2561 (วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2561)
รายละเอียด : มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3 ในโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จำนวนผู้ป่วย 250 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02768
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 45/2561 (วันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2561)
รายละเอียด : มีเหตุกำรณ์อำหำรเป็นพิษ ในโรงเรียนประถมศึกษำแห่งหนึ่ง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ ผู้ป่วยเป็นเด็กนักเรียนจำนวน 69 รำย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02767
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 44/2561 (วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02708
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 43/2561 (วันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2561)
รายละเอียด : มีรายงาน ผป.ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 1 ราย เพศหญิง อายุ 24 ปี กำลังตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ มีบ้านอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ก่อนป่วยพักอยู่ที่อำเภอเชียงของ เริ่มป่วยวันที่ 28 ตุลาคม 2561 มีอาการไข้ ตาแดง มีผื่น และปวดทั่วตัว ประสานทีม SRRT จังหวัดเชียงราย และ SRRT อำเภอเชียงของในการควบคุมโรคในพื้นที่ของอำเภอเชียงของ และประสานทีม SRRT อำเภอเชียงคำดำเนินการควบคุมป้องกันการเกิดและแพร่กระจายโรคในตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02707
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 42/2561 (วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02706
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 41/2561 (วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02662
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 40/2561 (วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02661
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 39/2561 (วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป