กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


รหัส : 01179
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 13/2560 (วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 )
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01178
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 12/2560 (วันที่ 19-25 มีนาคม 2560 )
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01149
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 11/2560 (วันที่ 12-18 มีนาคม 2560)
รายละเอียด : 1. สถานการณ์โรคที่สำคัญ มีรายงานโรคอาหารเป็นพิษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 19 ราย 2. โรคที่สำคัญในฤดูร้อน คือ โรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี มีรายงานผู้ป่วยทุกอำเภอ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01103
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 10/2560 (วันที่ 5-11 มีนาคม 2560)
รายละเอียด : 1.สถานการณ์โรคที่สำคัญในฤดูหนาวเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก มีแนวโน้มลดลงสู่ภาวะปกติ โรคสุกใสมีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 – 2 สัปดาห์ โดยอำเภอปงแนวโน้มการระบาดเริ่มลดลง แต่พบมีการระบาดของโรคเพิ่มที่อำเภอดอกคำใต้ 2.โรคที่สำคัญในฤดูร้อน คือ โรคอุจจาระร่วง มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงของโรคจะเป็นเด็กเล็ก 0-4 ปี และผู้สูงอายุ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง คือ อำเภอดอกคำใต้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01085
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 9/2560 (วันที่ 26 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2560)
รายละเอียด : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 9/2560 (วันที่ 26 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2560) สัปดาห์นี้ยังพบการระบาดของโรคสุกใส ทั้งในพื้นที่เดิมคือ อำเภอปง และพื้นที่เกิดโรคใหม่คือ อำเภอดอกคำใต้ กลุ่มเป้าหมายที่ป่วยเป็นเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา ทีมป้องกันและควบคุมโรค SRRT ในพื้นที่ควรประสานการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคกับครูดำเนินมาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป