กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


รหัส : 40103
หัวเรื่อง : คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39722
หัวเรื่อง : คู่มือบันทึกความมต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนสำหรับหน่วยบริการในระบบ VMI โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมสภูมิคุ้มกันโรคสำหรัับนักเรียน สปสช. ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39721
หัวเรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน ปี 2563
รายละเอียด : คู่มือการดำเนินงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39720
หัวเรื่อง : แผนปฎิบัติงาน โรคติอต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด : แผนปฏิบัติงาน คู่มือการดำเนินงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39719
หัวเรื่อง : ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562
รายละเอียด : คู่มือการดำเนินงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39718
หัวเรื่อง : แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและคำถามที่พบบ่อย
รายละเอียด : คู่มือการดำเนินงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39717
หัวเรื่อง : แนวทางการดำเนินงงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39716
หัวเรื่อง : แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03960
หัวเรื่อง : แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมและรักษาโรคคอตีบ ปี 2563
รายละเอียด : คู่มือการดำเนินงานปี 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199