กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


รหัส : 02958
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก(รวม) เขต 1 และพื้นที่เสี่ยงจังหวัดพะเยา ปี 2562
รายละเอียด : สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้จัดส่งรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-18 มกราคม 2562 และแจ้งรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก ระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1