งานอนามัยสิ่งแวดล้อม


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03664
หัวเรื่อง : สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏืบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ"
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03581
หัวเรื่อง : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03461
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สัปดาห์ที่ 17 : 21 – 27 เมษายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03410
หัวเรื่อง : นำเสนอ รพ.จุน อาหารปลอดภัย
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม 1 และ 2 ก.ค.2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03409
หัวเรื่อง : นำเสนอ รพ.จุน Green & Clean Hospital
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม 1 และ 2 ก.ค.2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03406
หัวเรื่อง : นำเสนอ รพ.สต.ลอ.งานอาชีวนามัย
รายละเอียด : เอกสารการประชุม 1 และ 2 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03402
หัวเรื่อง : นำเสนอ รพ.เชียงคำ อาหารปลอดภัย
รายละเอียด : เอกสารการประชุม 1 และ 2 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03401
หัวเรื่อง : นำเสนอ รพ.เชียงคำ Green & Clean Hospital
รายละเอียด : เอกสารการประชุม 1 และ 2 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03400
หัวเรื่อง : เอกสารอาหารปลอดภัย
รายละเอียด : เอกสารการประชุม 1 และ 2 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03399
หัวเรื่อง : นำเสนอ การดำเนินงานอาหารปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข
รายละเอียด : เอกสารการประชุม 1 และ 2 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่