งานอนามัยสิ่งแวดล้อม


รหัส : 01841
หัวเรื่อง : โครงการอบรมระยะสั้นพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียด : รายละเอียด http://ohnde.buu.ac.th
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01109
หัวเรื่อง : อบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (60 ชั่วโมง)
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์อบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (60 ชั่วโมง) ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 5-16 มิ.ย.2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามไฟล์
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00229
หัวเรื่อง : การอบรมอาชีวอนามัยของ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มข.วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559
รายละเอียด : การอบรมการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมใน รพ.(ENV) และประชุมวิชาการความก้าวหน้าด้านอาชีวอนามัยในบริบทสถานพยาบาล ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1