งานจัดซื้อจัดจ้าง


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 01204
หัวเรื่อง : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01165
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (รพ.ปง)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01164
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (รพ.ปง)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01163
หัวเรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (รพ.ปง)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00741
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00611
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 3
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 3
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00610
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 2
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 2
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00609
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 1
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้ 1
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00608
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารประกวดราคา กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารประกวดราคา กส.อค.พักพยาบาล รพ.ดอกคำใต้
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00606
หัวเรื่อง : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 3
รายละเอียด : ราคากลาง กส.อค.พักยาบาลฯ สสจ.พะเยา 3
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่