งานจัดซื้อจัดจ้าง


รหัส : 40296
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.01 ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา
รายละเอียด : ตาราง ปปช.01 ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40295
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา 2
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา 2
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40294
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา 1
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40293
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40291
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.01 และราคากลางก่อสร้างบ้านพักอำนวยการระดับสูง รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 2 โดยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ตาราง ปปช.01 และราคากลางก่อสร้างบ้านพักอำนวยการระดับสูง รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 2 โดยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40290
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.01 และราคากลางก่อสร้างบ้านพักอำนวยการระดับสูง รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 1 โดยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ตาราง ปปช.01 และราคากลางก่อสร้างบ้านพักอำนวยการระดับสูง รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 1 โดยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40289
หัวเรื่อง : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธี e-bidding
รายละเอียด : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40288
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40284
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.01 และราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกฯ รพ.จุน จ.พะเยา 2 ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ตาราง ปปช.01 และราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกฯ รพ.จุน จ.พะเยา 2 ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40283
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.01 และราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกฯ รพ.จุน จ.พะเยา 1 ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ตาราง ปปช.01 และราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกฯ รพ.จุน จ.พะเยา 1 ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199